MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer
 • הסדר מימון עם חברת "אלדן"

  מימון רכב יד 2 עם אפס ק"מ באלדן

   

  זה הזמן להתחדש ברכב יד 2 עם אפס ק"מ!
  בנק מסד מזמין את חברי הסתדרות המורים ליהנות מתנאי מימון אטרקטיביים:
  • זכאות להלוואה - חברי הסתדרות המורים.
  • סכום ההלוואה - עד 150,000 ש"ח.
  • פריסת התשלומים - עד 60 תשלומים חודשיים.
  • ביטחונות - בהתאם לשיקול דעת הבנק.

  בנק מסד מעמיד לרשותך הלוואה אטרקטיבית לרכישת רכב יד 2 מחברת "אלדן" בתנאים מועדפים:
  • זכאות להלוואה – חברי הסתדרות המורים / חברי מועדון אשמורת. 
  • סכום ההלוואה - עד 50,000 ש"ח.
  • ריבית ההלוואה - ללא ריבית וללא הצמדה!
  • פריסת התשלומים - עד 60 תשלומים חודשיים. 
  • ביטחונות - בהתאם לשיקול דעת הבנק.
   
  לפרטים נוספים אודות תנאי המימון ניתן לפנות לסניפי הבנק>

Web Content Viewer