הלוואות ומענקי משרד האוצר בנק מסד הבנק של המורים!


בנק מסד זכה במכרז משרד האוצר להענקת הלוואות למורים ועובדי הוראה ומתן מענקים מותנים לסטודנטים להוראה.


 • החל מחודש יולי 2014, מורים, עובדי הוראה, גימלאים וסטודנטים להוראה יוכלו להיכנס לסניפי בנק מסד ולברר אודות ההלוואות והמענקים המותנים. 

  המסמכים הנדרשים לקבלת ההלוואה או המענקים המותנים: 

  •   הצגת תעודת זהות וספח

  •   שלושה תלושי משכורת / גימלה אחרונים (יש להגיע עם תלושים מקוריים בלבד). 
  •   לסטודנטים להוראה, מכתב זכאות ממוסד הלימודים. 


  להלן מסלולי ההלוואות והמענקים המותנים: