MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 • מחזור משכנתא

  מדי פעם חלים שינויים בחיים האישיים והכלכליים,שמצריכים היערכות פיננסית בהתאם. 
  שינויים בפרמטרים הכלכליים במשק,כגון: ירידה בריבית הפריים,למשל,או עליה במדד המחירים לצרכן,

  יכולים להכתיב עדכונים בכלכלת הבית שלכם.


  חשוב שתדעו,כי באפשרותכם להתאים את המשכנתא שלכם לצרכים החדשים שלכם,ובמילים אחרות: מחזור המשכנתא. 

  השינוי יכול להפחית את ההחזר החודשי – או להגדיל אותו,הוא יכול להקל עליכם בזמן שאתם לחוצים בכסף – או להיפך,

  לאפשר לכם להחזיר סכומי כסף גדולים יותר,כשאתם יכולים.במהלך מחזור משכנתא,אתם בעצם לוקחים משכנתא חדשה

  המתאימה לכם עכשיו ומסלקים את המשכנתא הקיימת שלכם.