חדשות הבנק

30/08/2017 - שינוי מועד הסליקה של ני"ע סחירים הנסחרים בארה"ב ובקנדה

החל מיום ג' ה 5.9.17, ישתנה מועד הסליקה של ני"ע סחירים הנסחרים בארה"ב ובקנדה למועד סליקה

 

של שני ימי עסקים לאחר ביצוע העיסקה/ הפעולה (T+2).

חזרה לחדשות