חדשות הבנק

10/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

לתשומת לבך!בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 -"דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים"פורסמו הדוחות השנתיים
בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בדו"ח השנתי (ת"ז בנקאית) תקבלו תמונת מצב של חשבונכם נכון ל-31.12 של השנה שחלפה.

מוצגים בו נתונים אודות הנכסים וההתחייבויות שלכם, נתונים על פעילותכם השוטפת בחשבון ועל עלויות ניהול החשבון.

לידיעתך, באתר האונליין, מוצגות בכל עת, תעודות הזהות הבנקאיות, של לפחות שלוש השנים האחרונות.

אם חשבונך מצורף לשירות "מסד באינטנרט", ניתן לצפות בדוחות באתר מסד אונליין תחת לשונית "ניהול חשבון">"תעודת זהות בנקאית"
או תחת "ניהול חשבון">"סיכומים ודוחות "> "דוחות שנתיים ודוחות כספיים".

אם חשבונך אינו מצורף לשירות "מסד באינטרנט",ישלח אליך הדוח המקוצר לכתובת הרשומה בחשבונך ככתובת לקבלת הודעות מהבנק.


למידע נוסף בנוגע לתעודת זהות בנקאית באתר בנק ישראל.


לסרטון ההדרכה

להבהרות באשר לדו"ח

חזרה לחדשות