MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

25/10/2018 - מעבר ישראל לשעון חורף

מעבר ישראל לשעון חורף

לפרטים נוספים

25/10/2018 - פתיחת שלוחה אום אל פחם

בתאריך 25.10.18 תפתח שלוחת אום אל פחם במרכז מסחרי SEVEN,אום אל פחם

לפרטים נוספים

24/10/2018 - בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים

בנק מסד מזמין אתכם להדרכה אישית מיוחדת בשיריותים הדיגיטליים שלנו

לפרטים נוספים

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

לפרטים נוספים

10/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים