בבנק מסד מאמינים כי המשאב האנושי הינו חלק מרכזי ובלתי נפרד מהצלחת הארגון. אצלנו חשיבות העובד עומדת במרכז ולפיכך מידי שנה אנו משקיעים משאבים רבים בתוכניות הדרכה והכשרה לעובדי הבנק ומנהליו.  • אין כרגע משרות פנויות. הינך מוזמן/ת לחזור ולהתעדכן בעתיד.