MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 • דירקטוריון הבנק

   

  אילן בצרי

  יו"ר הדירקטוריון. 

  משנה למנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל וראש חטיבת עסקים.

  רואה חשבון ובעל תואר שני במנהל עסקים.

  מכהן כדיקטור בפיבי שוויץ ופאנקה בע"מ.

  בעבר, כיהן כראש אגף ניהול פיננסי וניהול סיכונים בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ.

   

  אלה גולן
  סמנכ"ל, חברת הנהלה וראש החטיבה הבנקאית בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

  בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.

  בעבר, סגנית ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

   

  ליליה קפלן

  מנהלת פיתוח עסקי בחטיבה לניהול נכסי לקוחות של הבנק הבינלאומי.

  בעלת תואר במדעי המחשב מאוניברסיטת קולורדו, BA  בחשבונאות, סטטיסטיקה וחקר ביצועים ורשיון רו"ח.

  בעבר, כיהנה כמנהלת מחלקת באזל בחטיבה לניהול סיכונים בבנק הבינלאומי ועוזרת מנכ"ל הבנק הבינלאומי.

   

  אירית שלומי

  יועצת. מנכ"לית חברת א. שלומי יעוץ בע"מ.

  בעלת תואר BA בכלכלה ותואר MBA באסטרטגיה גלובאלית.

  מכהנת כדירקטורית בבנק אוצר החייל בע"מ, אמיליה פיתוח (מעו"ף) בע"מ,דירקטורית חיצונית בריט 1 בע"מ,

  ודירקטורית בלתי תלויה בקרסו מוטורס בע"מ.

  בעבר,כיהנה כסמנכ"ל וראש חטיבת בנקאות בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

   

  איריס שטרק
  דירקטורית חיצונית.יו"ר וועדת ביקורת.

  שותפה מנהלת במשרד רו"ח "שטרק את שטרק", מנכ"לית של החברות שטרק את שטרק נכסים בע"מ

  ושטרק את שטרק-רו"ח (שותפות).

  רואת חשבון,בעלת תואר מוסמךM.A בכלכלה ובמדעי החברה בתחום כלכלה חשבונאות.

  מכהנת כדירקטורית בקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית בע"מ (וגם יו"ר וועדת הביקורת).

  יו"ר דירקטוריון הליגה המקצוענית לנשים בכדורסל בע"מ.

  נשיאת מועצת רואי החשבון.

  בעבר, כיהנה כיו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד בע"מ, יו"ר ועדת הביקורת בבנק הבינלאומי,יו"ר ועדת הביקורת בחברת "בזק",

  חברה בחבר הנאמנים ויו"ר ועדת ביקורת של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים וחברת ועדת ביקורת וראייטי ישראל.

  חברת הועד המנהל של סמינר הקיבוצים וחברה בוועדת המינויים ברשות נציב המדינה.

   

  שמואל זיו זוסמן

  דירקטור חיצוני.

  בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

  מכהן כיו"ר דירקטוריון לודז'יה רוטקס השקעות בע"מ .

  בעבר, כיהן כדירקטור חיצוני בבנק מרכנתיל. יו"ר דירקטוריון בנק ערבי ישראלי, דירקטור בויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ,

  דירקטור באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ומנהל משאבי אנוש בבנק לאומי.  יעקב אייזנר

  דירקטור חיצוני

  בעל תואר BA בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

  מכהן כחבר ועדת השקעות של "שובל" חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ.חבר הועד המנהל ויו"ר ועדת כספים ויו"ר ועדת

  השקעות במטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה. חבר הועד המנהל של תזמורת הקאמרטה הישראלית. חבר ועדת ביקורת של

  החברה להקמת הספריה הלאומית (יד הנדיב).חבר הוועד המנהל ויו"ר ועדת כספים של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים,

  חבר ועד מנהל של פסטיבל בינלאומי למוסיקה-קאמרית ירושלים, דח"צ בארם גמולים חברה לניהול קופות גמל וחבר בוועדת השקעות בבית ברל.

  בעבר, מנכ"ל בנק ירושלים בע"מ, חבר דירקטוריון בנק ירושלים בע"מ, חבר דירקטוריון בבנק לפיתוח התעשיה בע"מ, יו"ר

  ועדת התעשיה בע"מ, יו"ר ועדת השקעות של קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים ויו"ר ועדת השקעות של קרן ההשתלמות

  של השופטים.

   

  קרן אצלאן

  דירקטורית חיצונית.

  סמנכ"לית כספים רכש ומערכות מידע ברכבת ישראל.

  בעלת תואר מוסמך M.A בכלכלה בתחום המימון ו- B.A  בכלכלה בתחום ניהול.

  מכהנת כדירקטורית בחברת הבת של רכבת ישראל לפיתוח מתחמים ובחברת חנן מור.

  בעבר,כיהנה כדירקטורית חיצונית ביו-בנק.

   

  בני לאוטרבך

  דירקטור חיצוני.
  עוסק בהוראה ובמחקר באוניברסיטת בר אילן.
  בעל תואר B.Sc בהנדסה בתחום הנדסה כימית, MBA במינהל עסקים בהתמחות במימון ושיווק ו- Ph.D במינהל עסקים התמחות במימון.
  ראש הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת ריימונד אקרמן וחבר מחקר באגודה האירופית לממשל תאגידי (ECGI),

  מכהן כחבר ועדת השקעות של אוניברסיטת בר אילן.

   

  אברהם פינקלשטיין
  יועץ ליחסי עבודה ומנהל.

  בעל תואר ראשון במנהל חינוכי ותואר מוסמך בחינוך ומנהל עסקים.

  מכהן כדירקטור במ.די.או. אחזקות בע"מ, הלי-בו מכונים לאבחון הליקובקטר בע"מ, א.א. פ.ק.ד בע"מ, א.א. פינקלשטיין נכסים

  בע"מ,בית הספר הגבוה לטכנולוגיה "מכון הלב" וע.ר.ן.  שיווק כיטוב בע"מ, מודרן-פש"ם חוצות בע"מ ו קלי"ה-גליל השקעות בע"מ.

  חבר בוועד המנהל של אגודת שוחרי תלפיות-מכללה אקדמית לחינוך

  בעבר,כיהן כדירקטור בחברות : " אסם" השקעות בע"מ, איילון פנסיה וגמל בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ,איילון חברה

  לניהול קופות גמל בע"מ.

   

  שמריה בן-צור
  גמלאי.

  בעל תואר במדעי הרוח והיסטוריה של עם ישראל, במדעי המדינה (MA ) מנהל ציבורי ומשפטן.

  בעבר, כיהן כסגן יו"ר הכנסת, ממלא מקום מזכיר הסתדרות המורים, ראש האגף המקצועי של הסתדרות המורים,

  מנהל הד החינוך בהסתדרות המורים.

   

  עדנה וידל

  גמלאית משרד החינוך.

  בעלת תואר B.E.D -הוראה חטיבת ביניים ספרות והיסטוריה, תואר M.A במנהל החינוך,M.A במשפטים ו-M.B.A במנהל עסקים.

  בעבר, ניהלה את חטיבת הביניים "המעיין" ואת קריית החינוך מקיף י"ב בראשון לציון. 

   

   

  דורית חגי
  יו"ר סניף הסתדרות המורים בפתח תקוה ויו"ר האגף לארגון, לרישום ולוגיסטיקה בהסתדרות המורים.

  בעלת תואר ראשון (B.E.D ) ושני (U.P.A ) במנהל חינוכי.