• חסכון במט"ח

  בנק מסד מאפשר לך לפתוח חיסכון במטבע חוץ לתקופה גמישה, 

  החל מ-3 חודשים ומעלה לכל מטרה בהוראת קבע.


  תנאי החיסכון:

  • תקופה: החל מ-3 חודשים ומעלה לפי בחירתך.

  • סכומי ההפקדה: מינימום $50 מקסימום $10,000 לחודש או סכומים שווים במטבע אחר.  
  • מטבעות לחיסכון: דולר ארה"ב, ליש"ט ואירו. 


  ריבית: 

  • סכומי ההפקדה יצברו ריבית בהתאם לתנאי השוק.

  • מיסוי: מהריבית ינוכה מס במקור בשיעור % 15. 
  • מועד הפירעון: חודש לאחר המועד שנקבע מראש כמועד הפקדה אחרון.


  הטבות:

  • פטור מעמלת חליפין ברכישה. 
  • פטור מהפרשי שער במשיכת מזומנים במשך שנה ממועד הפירעון.