MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

שירותי הסלולר

Web Content Viewer
 • העברת כספים איש קשר

  חייבים להעביר כסף לחבר ואין לכם את מספר החשבון שלו?

  צריכים לשלם לטכנאי מבלי לרשום שיק?

  השירות החדש מאפשר ביצוע העברת כסף בש"ח ע"י לקוחות פרטיים המנויים לשירותי האינטרנט ברמת שירות רביעית, למוטב המוגדר כ"איש קשר" בספר הטלפונים של המכשיר הסלולרי של הלקוחות או לפי מספר טלפון סלולרי של המוטב ללא צורך בפרטי חשבון המוטב.

  ניתן לבצע העברה למוטבים בכל הבנקים בישראל, עד סכום של 3,000 ₪ להעברה, בכפוף לרף החודשי של ההעברות המותרות בהעברה למוטב אקראי.

  איך זה עובד?

  • מזדהים בכניסה לאפליקציה.

  • בוחרים באפשרות "העברה לאיש קשר" ממסך "העברת הכסף" באפליקציה.

  • בוחרים למי רוצים להעביר את הכסף מתוך רשימת אנשי הקשר במכשיר, או ע"י הוספת איש קשר באמצעות לחיצה על כפתור "הוספת איש קשר" בתחתית המסך.

  • מקלידים כמה רוצים להעביר, ניתן לבצע העברה בסכום של עד 3,000 ₪ לפעולה) ועד סכום רף חודשי של 50,000 ₪ הכולל את סכום ההעברות האקראיות והתשלומים לבזק וחברת חשמל המבוצעות במהלך אותו החודש).

  • בוחרים את מטרת ההעברה מתוך האפשרויות הבאות: העברה (ברירת מחדל),משכורת, שכר דירה, רכישת נכס, רכישת רב, תשלום מזונות, תרומה או ועד בית. בנוסף יוכל הלקוח להזין טקסט חופשי בשדה סיבת ההעברה.

  • לאיש הקשר תישלח הודעת SMS עם קישור הכולל קוד אימות כאשר איש הקשר ילחץ על הקישור, יופנה לאתר מותאם שבו יזין את: שמו, פרטי חשבונו וסכום ההעברה ובכך ישלים את פעולת ההעברה.


  בלחיצה על העברה במסך ההיסטוריה, ניתן יהיה לראות את סטטוס העברה כדלהלן:

  • בוצעה - תהליך ההעברה הושלם ע"י המוטב והכסף הועבר לחשבונו.

  • ממתינה לאישור - בקשת ההעברה נשלחה ע"י הלקוח, אך טרם הושלמה ע"י המוטב.

  • לא בתוקף - המוטב לא השלים את ההעברה בפרק הזמן שהוקצב לכך (עד סוף יום עסקים הבא). במקרה כזה, ההוראה מבוטלת וחשבון המעביר יזוכה בסכום ההעברה.
  • בוטלה על ידך - הלקוח ביטל את ההעברה (ניתן לבטל את ההעברה רק כאשר היא בסטטוס "ממתינה לאישור").

  לצפיה בסרטון הדרכה לחץ כאן

 • הפקדת שיק באמצעות הסלולר

  כיצד תפקיד שיק במכשיר הנייד?

  היכנס לאפליקציית מסד ובחר בפעולה "הפקדת שיק" מתפריט פעולות או מתפריט תנועות עו"ש => פעולות עו"ש.

   

  • הזן את סכום השיק ומספר הטלפון למשלוח הודעה במקרה של דחיית ההפקדה
  • צלם את חזית וגב השיק ישירות מהאפליקציה

  לפני צילום השיק יש לוודא:

  • שהשיק הינו "למוטב בלבד"
  • שישנה חתימה בגב השיק
  • שתאריך השיק להיום או לתאריך מוקדם יותר


  * שמור ברשותך את השיק.

  * עקוב אחר סטאטוס הפקדת השיק במסך "פירוט/ביטול הוראות" באפליקציה/באתר.

   

  מי יכול ליהנות משירות הפקדת שיק בסלולר?

  1. פעולת הפקדת שיק בסלולר זמינה לכלל לקוחות הקבוצה באפליקציית הבנק.

  2. הפעולה תתאפשר ללקוחות המנויים לאתר האון ליין בעלי רמת הרשאה לפעילות.

  3. אין צורך להירשם לשירות והוא יתאפשר אוטומטית לרמת שירות זו עם שדרוג האפליקציה לגרסה העדכנית.

  לאלו חשבונות ניתן להפקיד שיקים באמצעות שירות הפקדת שיק בסלולר?

  ניתן להפקיד באמצעות הסלולר שיק לחשבון הלקוח בלבד.

  האם ניתן להפקיד שיקים של בנקים אחרים?

  ניתן להפקיד שיק המשוך על בנקים בישראל.

  אלו שיקים ניתן להפקיד בשירות?

  1. שיקים במטבע ישראלי.

  2. שיק משורטט לא סחיר בלבד ("למוטב בלבד") הנושא היסב בודד של המוטב בגב השיק.

  3. ניתן להפקיד שיק "מזומן" כאשר תאריך הפירעון חל ביום ההפקדה או מוקדם יותר לפי ימי עסקים של הפקדת שיק בסלולר.

  מה לעשות עם השיק לאחר שהופקד באפליקציה?

  עליך לשמור את השיק עד לקבלת זיכוי מלא ולפחות לתקופה של 30 ימים מיום הפקדת השיק.

  האם קיימת מגבלה בסכום ובמספר השיקים שניתן להפקיד באמצעות השירות?

  1. ניתן להפקיד בפעולה אחת שיק בודד עד לסכום של 20,000 ש"ח.

  2. ניתן להפקיד ביום עסקים מספר שיקים בפעולות נפרדות עד לסכום כולל של 50,000 ש"ח.

  3. ניתן להפקיד באפליקציה מספר שיקים בחודש קלנדרי עד לסכום כולל של 100,000 ש"ח.

  השיק חזר - האם ניתן להפקידו בשנית באמצעות האפליקציה?

  כן, הינך רשאי להפקידו בשנית באפליקציה, אך עליך לוודא לפני ביצוע ההפקדה כי סיבת ההחזרה טופלה.

  במקרה של קבלת הודעה על החזרת השיק, וככל שהנך זכאי לכך, בכפוף לזכויות הבנק, תוכל  לגשת  לסניף הבנק לקבלת פלט שיק שסורב (בו תצוין סיבת החזרת השיק ושם הבנק הגובה), כנגד מסירת טופס השיק או אישור השמדתו. הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לבקשתך להפיק פלט שיק ממוחשב ו/או למסור לך פלט שיק בגינו, בהתאם להסכמים ביניכם ובכפוף להוראות כל דין.

  לאחר הפקת הפלט לא יהיה ניתן להפקיד את השיק בשנית.

  מהו פלט?

  פלט הוא מסמך מהבנק אשר מחליף את השיק הפיזי ומשמש ראיה קבילה בהליך משפטי.

  על מנת לקבל את הפלט, עליך למסור את השיק שחזר באחד מסניפי הבינלאומי או להשמידו.

  תשומת לב: לאחר הנפקת הפלט ע"י הבנק, לא ניתן יהיה להפקיד בשנית את השיק.

  עד איזו שעה ייחשב יום עסקים להפקדת שיקים באמצעות האפליקציה?

  1. ראשון עד חמישי - עד השעה 17:30.

  2. ימי שישי וערבי חג - עד השעה 12:00.

  פעולה שתבוצע לאחר השעות לעיל, תיחשב כפעולה שבוצעה ביום העסקים העוקב.

  מהי העמלה שתיגבה בגין פעולת הפקדת שיק בסלולר?

  1. עבור יחידים ועסקים קטנים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת ערוץ ישיר.

  2. עבור עסקים גדולים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת דנ"ח שורה.

 • נתונים בקליק

  מה זה נתונים בקליק?

  • "נתונים בקליק" מאפשר לך לצפות במהירות ביתרה העדכנית בחשבונך כולל 4 פעולות אחרונות, חיוב קרוב של סך כל כרטיסי האשראי ובשווי תיק ניירות הערך שלך , מבלי להזין מחדש את פרטי הזיהוי שלך בכניסה לחשבון. 

   

  כיצד נרשמים ל "נתונים בקליק" ?

  • ניתן להירשם באפליקציית הבנק באנדרואיד דרך תפריט הפעולות לאחר ביצוע ההזדהות. לקוח שלא יבצע רישום לשירות, לא יוכל ליהנות משירות חדש זה.

   

  מי יכול להירשם לנתונים בקליק?

  • לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים.

   

  האם לאחר ההרשמה היתרה תהיה זמינה ונגישה עבורי באופן מידי?

  • כן, לאחר ההרשמה תוכל לצפות ביתרה כבר במסך הכניסה לאפליקציה ע"י הקלקה על שורת "נתונים בקליק".

   

  איבדתי את המכשיר - כיצד אוכל לבטל את רישומי לבדיקת יתרה בקליק?

  • ניתן לפנות אל התמיכה הטכנית בטלפון מספר 2449*. 

   

  אם ברשותי מספר חשבונות בבנק - האם אוכל לצפות ביתרה של כל אחד מהם?

  • כן, באפשרותך לצפות ביתרה של כל חשבונותיך הקשורים של משתמש זה.

   

  כיצד ניתן לדפדף בין החשבונות?

  • המעבר בין החשבונות נעשה על ידי החלקה (swipe) נוספת על גבי איזור הצגת היתרה.

   

  מה עלי לעשות אם לא הוצגה לי האפשרות להירשם לנתונים בקליק, או שלא הצלחתי להירשם?

  • עליך לוודא כי ברשותך גרסה עדכנית של האפליקציה. במידה וגם לאחר העדכון עדיין לא הצלחת להירשם, ניתן לפנות לתמיכה הטכנית בטלפון 2449*.


  לצפייה בסרטון אודות השירות ואופן ההצטרפות>>


  לתנאי השימוש בשירות>>