MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer


המכשירים האוטומטיים של בנק מסד מאפשרים לך לבצע פעולות בנקאיות קרוב למקום הימצאך, בזמן הנוח לך.

Web Content Viewer
 • סניפומט בכל מקום, בכל שעה, זמין ונוח עבורך: 

  • משיכת מזומנים
  • בירור יתרה 

     

  עמדת הלקוח לשירות עצמי תדאג שתשאר מעודכן, בכל מקום ובכל זמן. השירותים הניתנים בעמדת הלקוח:  

  • שערוך כללי ללקוח: פקדונות, תוכניות חסכון, ני"ע ועוד

  • הדפסת תצלומי שיקים

  • קנייה ומכירה של פח"ק

  • הודעות ביצוע ממס"ב

  • אישור על ניכוי מס במקור

  • אישורי יתרות

  • יתרות בקופ"ג

  • פירוט גביית עמלות 

  • פירוט תשלומים שבוצעו באמצעות האינטרנט או בסניף

  • הנפקת קוד זיהוי טלפוני חדש
  • חישוב מספר זה"ב (קוד IBAN)


  מעטפות השירות המופקדות בתיבת השירות העצמי מאפשרות לך להעביר לסניפך הוראות:

  • הפקדות שיקים

  • ביצוע תשלום באמצעות שובר 

  • העברה מחשבון לחשבון 
  • מתן הוראות שונות לסניפך (הזמנת פנקסי שיקים, הפקדה לפקדונות שקליים וכו')