MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer


המכשירים האוטומטיים של בנק מסד מאפשרים לך לבצע פעולות בנקאיות קרוב למקום הימצאך, בזמן הנוח לך.

Web Content Viewer
 • סניפומט בכל מקום, בכל שעה, זמין ונוח עבורך ועבור לקוחות לכל לקוחות הקבוצה של הבינלאומי: 

   

  • משיכת מט"ח במטבע דולר ואירו - ללא עמלת המרה ( רק בסניפומטים שיש להם מט"ח)
  • רכישת מט"ח במטבעות דולר ואירו - ללא עמלת חליפין
  • משיכת מזומנים
  • משיכת מזומן בסכום מוגדל
  • הפקדת מזומן
  • הפקדת שיקים באופן עצמאי
  • הנפקת קוד טלפוני חדש

   

    הערה: בפעולות והמידע נדרש שימוש בכרטיס אשראי

  פעולות עיקריות שניתן לבצע בעמדת שירות עצמי:  

   

  • הפקדת שיקים באופן עצמי
  • הנפקת קוד טלפוני חדש
  • הנפקת דפי מידע על החשבון 

   

  הערה: בפעולות והמידע נדרש שימוש בכרטיס אשראי

   

  עיקרי המידע שניתן לקבל בסניפומטים:

   

  • בעמדות ניתן להפיק תדפיסי תנועות בחשבון