MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer


Web Content Viewer
 • מהי מערכת זה"ב?

  מערכת זה"ב הינה מערכת מתקדמת, יעילה ואמינה להעברת כספים בשקלים. המערכת הושקה ב-2007 ע"י בנק ישראל ומתופעלת על ידו. 
  מערכת זה"ב מאפשרת להעביר כספים בשקלים באופן מיידי - בטווח זמן של לכל היותר שעתיים מרגע אישור הפעולה - בין בנקים בישראל. 
  העברה הינה סופית (אינה ניתנת לביטול) ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון המעביר והן בחשבון המוטב. 
  העברות הכספים במערכת זה"ב מתבצעת רק באמצעות מספר זה"ב - IBAN. 
  השימוש במערכת אינו מוגבל לא בסכום מינימום ולא בסכום מקסימום.

  קוד הסוויפט של בנק מסד:  FIRBILITXXX
   
   
  מהו מספר זה"ב IBAN?

  מספר זה"ב\קודIBAN הינו קוד בינלאומי מוסכם שהינו ייחודי לכל חשבון ומשמש לזיהוי הלקוח כדי לאפשר קבלת כספים
  בחשבונו בין אם מהארץ או מחו"ל. 
  בהתאם להוראת בנק ישראל, החל מ 1.1.18 ניתן יהיה לקבל העברות מט"ח וש"ח מחו"ל לחשבון בארץ, רק אם יכללו את קוד ה- IBAN הייחודי של חשבון המוטב ועל כן יש להקפיד למסור קוד IBAN תקין למעביר וזאת כדי למנוע עיכוב בקבלת הכספים או דחייתם.

   
  מהו קוד IBAN?

  קוד  IBAN  מורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף, מס' חשבון הלקוח, וכן את קוד המדינה וסיפרת ביקורת.
   
   מס ' IL93BBBSSS000000000AAAAAA : IBAN
   
  BBB - מס' בנק 3 ספרות
  SSS - מס' סניף 3 ספרות
  AAAAAA - מס' חשבון 6 ספרות
   

  איפה אני מוצא את קוד ה- IBAN שלי?
   
  - באתר האונליין באזור האישי
  - בעזרת הבנקאי בסניף

  יש לדרוש שלכל תקבול לחשבון בישראל יצורף קוד ה -IBAN.
  בכל ביצוע העברה מחו"ל לחשבונך בישראל יש למסור באופן מדויק את קוד ה IBAN למעביר וכן את הפרטים מטה:
   
  Bank Name: The First International Bank of Israel
  031:Bank Number
    The First International Bank of Israel - 031
  Swift Code: FIRBILITXXX
  Branch Number: 3 digit number - SSS
  Account Number: 6 digit number - AAAAAA
  באילו עסקאות כדאי להשתמש במערכת זה"ב?

  בעסקאות הכרוכות העברת טובין כנגד תשלום כגון: עסקת יצוא או יבוא. 
  בעסקאות של העברת בעלות על נכס כגון: מכירת דירה או מכונית. 
  בעסקאות דחופות או בעלות חשיבות מיוחדת לאחד הצדדים, ובעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים.

  איך מבצעים העברה מחשבונך?

  העברת זה"ב תתאפשר באמצעות בנקאי בסניף או משלוח פקס/מתן הוראה טלפונית לסניף בו מתנהל חשבונך. 
  לביצוע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב תתבקש לציין את מספר הזה"ב של החשבון המוטב ואת שמו באנגלית.

  איך ניתן לקבל כספים בחשבונך?

  אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב באפשרותך לברר מהו מספר הזה"ב של חשבונך:

  באמצעות מסד באינטרנט - תפריט שירותים > מערכת זה"ב - מספר זה"ב,

  באמצעות עמדת לקוח (יוצג בתפריט "שקלים"),

  או בעזרת הבנקאי בסניף.


Web Content Viewer