MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מוקד קופות גמל וקרן השתלמות

Web Content Viewer

 • מספרי הטלפון של המוקד הטלפוני לעמיתים:


  קופות גל וכלנית    03-7706062

  קופת הגומל          03-7706063

  קופות מקור          03-7706060


  בנושאי קופות גמל ניתן להעביר פניות גם במייל: 445brorim@mataf.com  עמיתים יקרים,


  החל מ- 01/01/2018 הבנק הבינלאומי מפסיק לתת שירותי תפעול לחברת "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ"

  לגבי  קופות הגמל " רשף קופת גמל לתגמולים" ו" הילה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים".
  מידע באתר כאן ימשיך להיות מוצג עד 20/02/2018.
  מידע נרחב אודות הקופות מופיע באתר: https://www.menoramivt.co.il/