MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 למידע נוסף עבור
Web Content Viewer


מהם אפיקי ההשקעה הניצבים בפני? איזה מהם תואם בדיוק את הצרכים שלי ושל משפחתי?

אלה הן השאלות המרכזיות הניצבות בפני משקיעים המתלבטים בין מגוון אפיקי ההשקעה והמוצרים המוצעים כיום בשוק ההון. התשובה לשאלות אלה אינה פשוטה,והיא משתנה ממשקיע למשקיע. יועצי ההשקעות ומערכות הייעוץ של בנק מסד עומדים לרשותך ויסייעו לך להגיע להחלטה הנכונה ביותר עבורך.


מערך הייעוץ הפיננסי של מסד 

מקצוענות אישית, קידמה טכנולוגית, ריבוי מוצרים בנקאיים ואפיקי השקעה, כל אלה הופכים את הבחירה באפיק המתאים ביותר עבורך למלאכת מחשבת. כדי לבחור באפיק הנכון יש להכיר היטב את המגוון המתחדש של מוצרי ההשקעה, ולחקור באופן יסודי את צרכיך. 
כדי לוודא שתיק ההשקעות  שלך יניב את התשואה הגבוהה ביותר, הקמנו מערך יעוץ הנשען על שתי  רגליים יציבות: יועצי השקעות מקצועיים ומנוסים מצד אחד ומערכות ממוחשבות תומכות החלטה, המאפשרות בחינה מעמיקה של כל האפשרויות מצד שני.
החיבור בין שני הגורמים מבטיח שהכסף שלך ימצה את מלוא הפוטנציאל הגלום בו.


יועצי ההשקעות המנוסים של מסד

כדי לוודא שהייעוץ הפיננסי שאנו מעניקים ללקוחותינו הוא הטוב ביותר, בחרנו בקפידה את היועצים שאנחנו מעמידים לשרותך.
כל היועצים העובדים בבנק מסד עברו הכשרה מתאימה, והם בעלי רשיון מטעם הרשות לניירות ערך.

יתרה מזאת, לפני תחילת תהליך יעוץ מחוייבים היועצים של בנק מסד להחתים את לקוחותיהם על הסכם יעוץ, המאשר שהלקוח מסכים לקבל יעוץ ורשאי לבטל את ההסכם בכל עת.

Web Content Viewer
Web Content Viewer