תוכניות חסכון

בנק מסד מציע מגוון של מוצרי השקעה ייחודיים אשר הותאמו במיוחד לצרכים האישיים שלך והכוללים מגוון נרחב של מאפיינים וטווחי זמן לבחירתך.

מוצרי ההשקעה של בנק מסד משלבים סיכון נמוך עם סיכוי לתשואות גבוהות יותר. באמצעות השקעה במוצרים אלו תוכל לגוון את תיק ההשקעות ולהנות מתשואות הקשורות למדדי מניות וריביות על גבי הגלובוס.

 • מהי תוכנית חסכון?

  מסגרת חסכון לתקופה של שנה ועד 15 שנים המקנה לחוסך רווחים נוספים על הקרן - בדרך כלל ריבית והצמדה


  יתרונות ההשקעה:

  • התנאים מובטחים במהלך כל תקופת החסכון

  • הקרן הנומינלית מובטחת 
  • הרווחים אינם רגישים לתנודות השוק

 • מהי תוכנית חסכון שקלית?

  תוכנית חסכון בה הקרן והריבית אינן צמודות, הריבית נקבעת בניכוי מרווח מריבית הפריים או ריבית שקלית קבועה.


  קרן חסכון שקלית להשתלמות >

 • מהי תוכנית חסכון צמודת מדד?

  תוכנית חסכון בה הקרן והריבית נהנות מהצמדה מלאה למדד. חישוב הפרשי ההצמדה יעשה לפי היחס שבין מדד קובע (המדד הידוע בעת משיכת הכספים) למדד בסיס (המדד הידוע במועד הפקדת הכספים).


  קרן חסכון מדדי להשתלמות >

 • מהי תוכנית מנוף?

  תוכניות החסכון "מנוף פיננסי" ו- "מנוף גמיש" הן תוכניות להפקדה חודשית לתקופה של עד 8 עד 15 שנים, הצמודות למדד ונושאות ריבית הנגזרת מריבית העוגן. ככל שתתמיד לחסוך בתוכנית, שיעור הריבית יעלה על הצבירה.


  מיסוי: 25% על הריבית הריאלית.


  מנוף פיננסי >


  מנוף גמיש >