MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

דיווח על אובדן או גניבת כרטיס


בכל מקרה של אובדן/גניבת כרטיס אשראי, יש להתקשר באופן ישיר ומיידי למוקדי הדיווח בהתאם לסוג הכרטיס.


להלן רשימת מספרי הטלפון של מוקדי הדיווח השונים:

Web Content Viewer
 • במקרה של אובדן/גניבה של כרטיס אשראי מקבוצת ישראכרט (מאסטרקארד ואמריקן אקספרס):

  • בשימוש בכרטיס בארץ: 03-6364400 / פקס: 03-6364222.
  • בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-3-6364666

  מוקדים אלו פעילים בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור).
  הודעה מהירה ומדוייקת תפחית את הנזק ותבטיח טיפול מהיר.


  במידה וכרטיס הסניפומט שלך אבד או נגנב, יש לפעול בהתאם להוראות הבאות:

  • יש לדווח מיידית לסניף בו מתנהל חשבונך בשעות פעילות.
  • בשעות בהן הסניף סגור יש להתקשר מיידית לטלפון 03-5134222.